תנ"ך - ספר בראשית פרק ל

צילום כתב יד כתר ארם צובא: לא קיים