תנ"ך - בראשית פרק ל פסוק יז - וישמע אלהים אל־לאה ותהר ותלד ליעקב בן חמישי:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...