תנ"ך - בראשית פרק ל פסוק כז - ויאמר אליו לבן אם־נא מצאתי חן בעיניך נחשתי ויברכני ה' בגללך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...