תנ"ך - בראשית פרק ל פסוק כט - ויאמר אליו אתה ידעת את אשר עבדתיך ואת אשר־היה מקנך אתי:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...