תנ"ך - בראשית פרק ל פסוק ה - ותהר בלהה ותלד ליעקב בן:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...