תנ"ך - ספר בראשית פרק לא

צילום כתב יד כתר ארם צובא: לא קיים