תנ"ך - ולבן הלך לגזז את־צאנו ותגנב רחל את־התרפים אשר לאביה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...