תנ"ך - ולא נטשתני לנשק לבני ולבנתי עתה הסכלת עשו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...