תנ"ך - בראשית פרק לא פסוק ד - וישלח יעקב ויקרא לרחל וללאה השדה אל־צאנו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...