תנ"ך - הייתי ביום אכלני חרב וקרח בלילה ותדד שנתי מעיני:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...