תנ"ך - בראשית פרק לא פסוק מ - הייתי ביום אכלני חרב וקרח בלילה ותדד שנתי מעיני:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...