תנ"ך - והמצפה אשר אמר יצף ה' ביני ובינך כי נסתר איש מרעהו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...