תנ"ך - בראשית פרק לא פסוק נא - ויאמר לבן ליעקב הנה׀ הגל הזה והנה המצבה אשר יריתי ביני ובינך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...