תנ"ך - בראשית פרק לב פסוק יד - וילן שם בלילה ההוא ויקח מן־הבא בידו מנחה לעשו אחיו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...