תנ"ך - בראשית פרק לב פסוק טו - עזים מאתים ותישים עשרים רחלים מאתים ואילים עשרים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...