תנ"ך - בראשית פרק לב פסוק ב - ויעקב הלך לדרכו ויפגעו־בו מלאכי אלהים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...