תנ"ך - בראשית פרק לב פסוק כב - ותעבר המנחה על־פניו והוא לן בלילה־ההוא במחנה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...