תנ"ך - בראשית פרק לב פסוק כד - ויקחם ויעברם את־הנחל ויעבר את־אשר־לו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...