תנ"ך - בראשית פרק לב פסוק כה - ויותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו עד עלות השחר:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...