תנ"ך - ויותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו עד עלות השחר:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...