תנ"ך - בראשית פרק לב פסוק כז - ויאמר שלחני כי עלה השחר ויאמר לא אשלחך כי אם־ברכתני:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...