תנ"ך - בראשית פרק לב פסוק ד - וישלח יעקב מלאכים לפניו אל־עשו אחיו ארצה שעיר שדה אדום:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...