תנ"ך - ספר בראשית פרק לג

צילום כתב יד כתר ארם צובא: לא קיים