תנ"ך - בראשית פרק לג פסוק ד - וירץ עשו לקראתו ויחבקהו ויפל על־צוארו וישקהו ויבכו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...