תנ"ך - ספר בראשית פרק לד

צילום כתב יד כתר ארם צובא: לא קיים