תנ"ך - בני יעקב באו על־החללים ויבזו העיר אשר טמאו אחותם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...