תנ"ך - ותדבק נפשו בדינה בת־יעקב ויאהב את־הנער וידבר על־לב הנער:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...