תנ"ך - בראשית פרק לד פסוק ו - ויצא חמור אבי־שכם אל־יעקב לדבר אתו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...