תנ"ך - ספר בראשית פרק לה

צילום כתב יד כתר ארם צובא: לא קיים