תנ"ך - ספר בראשית פרק לו

צילום כתב יד כתר ארם צובא: לא קיים