תנ"ך - בראשית פרק לו פסוק א - ואלה תלדות עשו הוא אדום:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...