תנ"ך - בראשית פרק לו פסוק יא - ויהיו בני אליפז תימן אומר צפו וגעתם וקנז:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...