תנ"ך - ואלה בני רעואל נחת וזרח שמה ומזה אלה היו בני בשמת אשת עשו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...