תנ"ך - בראשית פרק לו פסוק כא - ודשון ואצר ודישן אלה אלופי החרי בני שעיר בארץ אדום:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...