תנ"ך - בראשית פרק לו פסוק כב - ויהיו בני־לוטן חרי והימם ואחות לוטן תמנע:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...