תנ"ך - בראשית פרק לו פסוק כג - ואלה בני שובל עלון ומנחת ועיבל שפו ואונם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...