תנ"ך - בראשית פרק לו פסוק כה - ואלה בני־ענה דשן ואהליבמה בת־ענה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...