תנ"ך - בראשית פרק לו פסוק כז - אלה בני־אצר בלהן וזעון ועקן:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...