תנ"ך - בראשית פרק לו פסוק כט - אלה אלופי החרי אלוף לוטן אלוף שובל אלוף צבעון אלוף ענה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...