תנ"ך - בראשית פרק לו פסוק לא - ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום לפני מלך־מלך לבני ישראל:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...