תנ"ך - בראשית פרק לו פסוק לג - וימת בלע וימלך תחתיו יובב בן־זרח מבצרה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...