תנ"ך - בראשית פרק לו פסוק לד - וימת יובב וימלך תחתיו חשם מארץ התימני:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...