תנ"ך - בראשית פרק לו פסוק לח - וימת שאול וימלך תחתיו בעל חנן בן־עכבור:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...