תנ"ך - בראשית פרק לו פסוק ד - ותלד עדה לעשו את־אליפז ובשמת ילדה את־רעואל:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...