תנ"ך - בראשית פרק לו פסוק ה - ואהליבמה ילדה את־יעיש יעוש ואת־יעלם ואת־קרח אלה בני עשו אשר ילדו־לו בארץ כנען:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...