תנ"ך - ספר בראשית פרק לז

צילום כתב יד כתר ארם צובא: לא קיים