תנ"ך - ויראו אתו מרחק ובטרם יקרב אליהם ויתנכלו אתו להמיתו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...