תנ"ך - וישמע ראובן ויצלהו מידם ויאמר לא נכנו נפש:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...