תנ"ך - בראשית פרק לז פסוק כד - ויקחהו וישלכו אתו הברה והבור רק אין בו מים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...