תנ"ך - ויקחו את־כתנת יוסף וישחטו שעיר עזים ויטבלו את־הכתנת בדם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...