תנ"ך - ויקרע יעקב שמלתיו וישם שק במתניו ויתאבל על־בנו ימים רבים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...