תנ"ך - ויגד לתמר לאמר הנה חמיך עלה תמנתה לגז צאנו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...